Jste pečovatelem nebo asistentem? Od července dostanete více peněz. Kolik?

euro

Od ledna začaly platit u jednorázových příspěvků na kompenzaci výdajů spojených s těžkým zdravotním postižením změny. Lidé s nejnižšími příjmy na úpravu bytu, koupi auta či pomůcky dostanou kompenzaci téměř v plné výši. A od července si polepší i pečovatelé a osobní asistenti.

Sedmnáct eur přibude od července na účtech pečovatelů v produktivním věku. Člověk, který vykonává osobní asistenci, si přilepší o 40 centů. „Výšky peněžního příspěvku na opatrování upravuje zákon o kompenzacích v závislosti na tom, zda opatrování provádí důchodce, nebo osoba v produktivním věku, na počtu opatrovaných osob s těžkým zdravotním postižením a na rozsahu poskytovaného opatrování. V závislosti na těchto skutečnostech stanoví zákon o kompenzacích peněžitý příspěvek na opatrování v sedmi výškách,“ píše se v důvodové zprávě návrhu nařízení na zvýšení příspěvků.

Pečovatel v produktivním věku by tak měl při hlídání jedné osoby s handicapem od července dostat 525,65 eura měsíčně (nyní je částka 508,44 eura), tedy čistou minimální mzdu pro rok 2022. Pokud je pečovatelem penzista, výše příspěvku bude 262,8 eura měsíčně (nyní 254,22 eura).

Peněžitý příspěvek na osobní asistenci se poskytuje zdravotně znevýhodněné osobě odkázané na pomoc jiné osoby. Příspěvek se poskytuje ve výši, která odpovídá ročnímu rozsahu osobní asistence určené v eurech. Osobní asistenci vykonává osobní asistent, kterému osoba se zdravotním postižením vyplatí odměnu za každý měsíc podle rozsahu provedené osobní asistence. Sazba na jednu hodinu se od července zvýší na 5,20 eura, v současnosti je tato částka 4,82 eura.

Změny nastaly, a to již v lednu, i při poskytování jednorázových příspěvků. Lidé, kteří mají příjem do částky životního minima, dostanou tyto příspěvky ve vyšší částce, čímž se snížila finanční spoluúčast osoby s handicapem.

Při koupi pomůcky, úpravě bytu nebo vozidla obdrží hendikepovaní lidé, jejichž příjem nepřesahuje životní minimum, kompenzaci nákladů od 90 do 98 % v závislosti na výši nákladů. Pokud je příjem osoby do dvojnásobku životního minima, kompenzace je od 90 do 95 %, při trojnásobku od 85 do 90 %, při čtyřnásobku od 70 do 80 % a při pětinásobku životního minima od 50 do 70 %. Rovněž na ceně a na příjmu závisí i procentuální výše příspěvku při opravě pomůcky.

U peněžních příspěvků na koupi, výcvik či úpravu pomůcky, na úpravu auta, bytu, domu a garáže při ceně nad 1 660 eur tak jde o zvýšení jejich zohledňované ceny z 95 % na 98 %. U peněžního příspěvku na opravu pomůcky, která přesahuje částku 830 eur, jde o zvýšení zohledňované ceny z 95 % na 98 %.

Pokud má zdravotně znevýhodněná osoba příjem do částky životního minima, částka zdvihacího zařízení je 98 % z ceny zařízení, při dvojnásobku 95 %, trojnásobku 90 %, čtyřnásobku 85 % au osob, jejichž příjem je do pětinásobku úrovně životního minima, je kompenzace na úrovni 80% ceny.

Při koupi auta může těžce zdravotně postižená osoba s příjmem dvě stě eur obdržet kompenzaci ve výši 90 % ceny auta, při dvojnásobku 85 %, při trojnásobku 80 %, čtyřnásobku 70 % a při pětinásobku životního minima obdrží 55% kompenzaci. Legislativa však stanovila maximální cenu auta. Ta je 13 277,57 eura.

Částky životního minima se každý rok mění. Do konce června je částka životního minima v částce 218,06 eura.

\“Změnami v zákoně ministerstvo zjednodušilo čerpání finančních příspěvků pro osoby s handicapem, kterým ze zkušenosti z praxe vychází vstříc a pomáhá zlepšit kvalitu jejich života,\“ reagovala mluvčí resortu práce Michaela Slivková Kirňaková.

- Reklama -zprávy
pr článek

Redakce doporučuje

Články autora