Hrozí vám zaměstnavatel výpovědí? Kdy tak může učinit a jak se můžete bránit?

euro

Hrozí vám zaměstnavatel výpovědí? Z jakých důvodů tak může učinit? Jak se můžete bránit proti neoprávněné výpovědi?

Jako zaměstnanec máte právo ukončit pracovní poměr výpovědí i bez uvedení důvodu. Zaměstnavatel tak ale učinit nemůže. Zákoník práce upravuje ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele přísněji a zajišťuje tak ochranu zaměstnance. Dostat výpověď od zaměstnavatele, resp. může s vámi okamžitě rozvázat pracovní poměr pouze z důvodů výslovně uvedených v zákoníku práce. Pracovní poměr může být ukončen i ze strany zaměstnavatele těmito způsoby: dohodou, výpovědí, okamžitým skončením, ukončením ve zkušební době, skončením pracovního poměru dohodnutého na určitou dobu.

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze ze důvodů, které přesně určuje zákoník práce. Výpověď můžete obdržet tedy například pokud se zaměstnavatel nebo jeho část zrušuje nebo přemísťuje a zaměstnanec nesouhlasí se změnou dohodnutého místa výkonu práce. Firma se může rozhodnout ukončit s vámi pracovní poměr i v případě, že se jako zaměstnanec stanete nadbytečným nebo vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku ztratíte způsobilost vykonávat dosavadní práci, nebo pokud ji nesmíte vykonávat pro nemoc z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí.

Propouštění lidí se zdravotním postižením bude od dubna jednodušší
Zaměstnanci hrozí výpověď iv případě, že nesplňuje předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce, přestane splňovat požadavky stanovené zákoníkem práce nebo nesplňuje bez zavinění zaměstnavatele požadavky na řádný výkon sjednané práce určené zaměstnavatelem ve vnitřním předpisu, nebo neuspokojivě plní pracovní úkoly a zaměstnavatel jej v posledních šesti měsících písemně vyzval k odstranění nedostatků a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil. Vyhodit vás zaměstnavatel může i při porušení pracovní kázně.

Zákoník práce určuje i to, kdy výpověď dostat nesmíte. Učinit tak zaměstnavatel nesmí, je-li zaměstnanec v ochranné době. Za tu se považuje, je-li zaměstnanec uznán dočasně za práceneschopného pro nemoc nebo úraz, nebo je-li zaměstnankyně těhotná, nebo na mateřské dovolené.

Při odchodu z práce si nezapomeňte vzít od zaměstnavatele důležité dokumenty: výstupní list, potvrzení o zaměstnání (tzv. zápočtový list), potvrzení zaměstnavatele pro účely nároku na dávku v nezaměstnanosti, potvrzení o zdanitelné mzdě a sražených zálohách pro zdanění příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků.

V mnoha případech je však výpověď ze strany zaměstnavatele neoprávněná a nesplňuje podmínky stanovené zákoníkem práce. Stalo se to i vám a dostali jste výpověď, jejíž důvody považujete za neplatné? Máte právo bránit se. Nezapomeňte však, že tak musíte učinit do dvou měsíců ode dne skončení pracovního poměru. Neplatnost skončení pracovního poměru výpovědí, okamžitým skončením, skončením ve zkušební době nebo dohodou může zaměstnanec, jakož i zaměstnavatel uplatnit u soudu nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit.

- Reklama -zprávy
pr článek

Redakce doporučuje

Články autora